Du er her: Forside By- og bygdeplaner Delområdeplaner Vedtaget 1200-C17

1200-C17  Ilulissat Bymidte - Fredericiap Aqq.

Lokation - by/bygd
Ilulissat

Formål
Centerområder

Anvendelse specifik
Fælles formål

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed, hotel og boliger.
Ved nybyggeri eller ændret anvendelse af bebyggelse langs med Kussangajannguaq gælder, at stueplan kun må anvendes til publikumsorienterede funktioner som butikker, caféer, restauranter, hoteller, vandrehjem, turistoperatører, frisører o.l.
Delområde C17 indeholder detailområderne: C17.1 på cirka 52.400 m2, C17.2 på cirka 46.000 m2, C17.3 på cirka 22.700 m2 og C17.4 på cirka 11.800 m2.

Eksisterende forhold
Området omfatter et areal på cirka 13 ha

Bebyggelse
Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
På udvalgte placeringer i detailområde C17.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 5 etager
I detailområde C17.4 kan ny bebyggelse opføres i op til 6 etager

Restrummelighed
Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed.

Trafikbetjening og forsyning
Området vejbetjenes fra Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq og Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Kussangajaannguaq udlægges i en bredde af 10 m.
Kussanngajaannguaq er omfattet af en 12 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.
Alanngukasik er omfattet af en 12 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.
Nuisariannguaq er omfattet af en 12 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.
Fredericiap Aqq., Mathias Storchip Aqqutaa og Aaron Mathiesenip Aqquserna er omfattet af en 10 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten.
Områdets øvrige veje er omfattet af en vejbyggelinie (en klausuleret zone) på 3 m målt fra vejmidten.
Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse.

Fredede og bevaringsværdige træk
B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-750, B-963 og B-964 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)

Klausulerede zoner
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter.

Særlige bestemmelser
Tilbygninger til eksisterende bygninger skal tilpasses den eksisterende bygnings udtryk og formsprog

Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Sidst redigeret 23-5-2017