You are here: Front page Spatial planning archive

List of town plan addendums and local plans

Since the adoption of the eight town plans, the municipal councils of the former municipalities and the municipal council of Qaasuitsup Municipality have adopted a large number of local plans and town plan addendums.

Aasiaat

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1000-A01Boligområde A1.1
1000-A12Hotel ved Sannerut7A12.1
1000-A14Rebekkas Kiosk A14.1
1000-A18, 1000-C07Ny afgrænsning mellem A18 og C79 
1000-A21Boligområde ved Pujooriarfik16A21.2
1000-A22Boliger i rammeområde A22 A22.1
1000-A22Boligområde Aasiaat Øst II A3.1
1000-A25Off-shore/On-shore17 
1000-A26Boligområde Aasiaat Syd13A26.1
1000-A04Boligområde Quorlortunnguaq A4.1
1000-A09Boligområde mellem Fjeldvej og Bakkevej A9.1
1000-B01Lokalplan for havneområdet B1.1
1000-B15Område til erhvervsformål vest for lufthavnen18 
1000-B17Off-shore/On-shore17 
1000-B18Den nordøstlige del af Tupilakøen17 
1000-B19Off-shore/On-shore17 
1000-B02Lokalplan for havneområdet B2.1
1000-B02Kutterkaj10B2.2
1000-B20Off-shore/On-shore17 
1000-B04Containerhavn10B4.2
1000-B04Udvidelse af containerplads5B4.3
1000-B05Lokalplan for havneområdet B5.1
1000-C01Hotel ved Sissakkooraq5C1.1
1000-C10Tipituup Kangerlua C10.1
1000-C10Område til fælles formål og kollegium15C10.2
1000-C13Center formål ved Pujooriarfik C13.1
1000-C15Off-shore/On-shore17 
1000-C02Centerområde ved Frederik Lyngesvej og Pottersvej C2.1
1000-C03Off-shore/On-shore17 
1000-C04Ældreboliger ved Niels Egedesvej C4.1
1000-C05Tilbygning til alderdomhjemmet i Aasiaat 1C5.1
1000-C09Kollegieboliger ved Qaqqamut C9.1
1000-D01Erhvervsområde ved Poul Bjergsvej D1.1
1000-D19Kirkegaard D19.1
1000-D22Grusgravsområde ved Tipitooq Kangilleq3D22.1
1000-E01Kraftvarmeværk E1.1
1000-E12Fælles friareal Aasiaat Øst II E12.1
1000-E03Affaldsforbrændingsanlæg11E3.1
1000-E04Aasiaat Lufthavn2E4.1
1000-E09Etablering af nyt vandværk12E9.1
1004-C02Kitsissuarsuit4 

Revoked/repealed

SubareaName of plan
No. of plan
1000-A19Boligområde A19.1
1000-A21Boligområde ved Pujooriarfik14A21.1
1000-B14Industriarealer ved Mittarfimmut B14.1
1000-B03Lokalplan for havneområdet B3.1
1000-B04Lokalplan for havneområdet B4.1
1000-B06Havne- og erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq B6.1
1000-C14Hotel ved Tipitooq Kangilleq C14.1
1000-C15Centerområde ved Qaqqamut C15.1
1000-D08Erhvervsområde ved Tipitooq Kangilleq D8.1


Ilulissat

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1200-A11Boligområde ved Edvard Sivertsenip Aqq. 49A11.2
1200-A14Aron Mathiesens-ip Aqquserna A14.1
1200-A15Alanngukasiup40A15.1
1200-A16Attersuit A16.1
1200-A17Marius Sivertsen-ip Aqquserna A17.1
1200-A18Bolig- og institutionsområde i rammeområde A18 Atersuit26A18.1
1200-A19Nyt boligområde Qilakitsoq33A19.3
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D03Ilulissat Syd23A21.1
1200-A22Qilakitsoq A22.1
1200-A24Qilakitsoq A24.1
1200-A26Boligområde ved Qilakitsoq 38A26.2
1200-A27Boligområde ved Qilakitsoq, udvidelse af SPS kollegie45A27.1
1200-A28Qilakitsoq A28.1
1200-A29Ilulissat Nord48A29.2
1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-B01, 1200-B03, 1200-D10, 1200-E11Boligområde i Ilulissat Nord34A30.1A31.1A32.1
1200-A05Boligområde A5 ved Matias Storchip Aqqutaa. 11A5.1
1200-A06Illumiut40A6.1
1200-A07Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna 55A7.2
1200-A08Boligformål ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqqutaa57 
1200-A09Område ved Qupaloraarsuk og Pitoqqiup Aqquserna37A9.2
1200-B01Havneområdet B1.1
1200-B10Off-shore/On-shore62 
1200-B02Havne- og erhvervsområde ved Ilulissat Havn44B2.1
1200-B06Jørgen Sveidrup-ip Aqquserna B6.1
1200-B07Erhvervsområde ved Konrad Chemnitzip Aqquserna42B7.2
1200-B08Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna43B8.2
1200-C10Bevaringsplan for kirke- og museumsområdet 40C10.1
1200-C12Kangia Isfjordsstation og Klimauniversitet31C12.2
1200-C13Område C13 til centerformål, Hotel Artic22C13.2
1200-C15Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa 36C15.2
1200-C17Ilulissat Bymidte59C17.2
1200-C18, 1200-A11Hotel Hvide Falk27C18.2
1200-C19Hollænderhavnen35C19.1
1200-C02Marralinnguaq udvidelse af SPS46C2.1
1200-C20Aktivitetspark54C20.1
1200-C03Atuarfik Mathias Storch56C3.1
1200-C04Ilulissat Sygehus 60C4.1
1200-C05Anstalten53C5.2
1200-C06Butik ved  Ilumiut 47C6.1
1200-C09Atuarfik Jørgen Brønlund 14C9.1
1200-D06Udvidelse af Ilulissat kirkegård D6.2
1200-E12Sprængstofmagasin25E12.1
1200-E02Område til Fælles formål og kraftvarmeværk E2.1
1200-E06Off-shore/On-shore62 
1200-E09Dumpen 41E9.2

Revoked/repealed

SubareaName of planNo. of plan
1200-A11Edvard Sivertsenip Aqq. 13A11
1200-A11Nord Napparsimaviup A11.1
1200-A13Juliefjeldet A13
1200-A19Qilakitsoq9A19.2
1200-A20, 1200-A21, 1200-A22, 1200-D3Qilakitsoq bydelen7A21
1200-A26Eenfamilieboliger i Qilakitsoq 6A26.1
1200-A26Nyt boligområde A26 til boligformål19A26.1
1200-A27Kollegieboliger i område A27 ved Qoororsuup Aqquserna12A27
1200-A29Boligområde i Ilulissat Nord30A29.1
1200-A29, 1200-A30, 1200-A31, 1200-A32, 1200-A33, 1200-A34, 1200-B10, 1200-C15, 1200-D9Ny bydel, Ilulissat Nord17A29.1
1200-A7RG-Fabrik A7.1
1200-A8Område ved Illumiut og Qupaloraasuk Familiecenter39A8.1
1200-A9Eenfamilieboliger ved Alliit Aqutaa5A9.1
1200-A9Areal til enfamiliehus ved Qupaloorarsuk16A9.1
1200-A9Qupalorasuk A9.1
1200-B10Erhvervsområde B10 ved Konrad Chemnitzup32B10.1
1200-B7Erhvervsområde B7 ved Konrad Chemnitzup B7.1
1200-B8Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna  B8.1
1200-C1KNI butik C1.1
1200-C12Nyt vandrerhjem og ny skiklub ved Sermermiut21C12.1
1200-C13Område til Fælles formål, Hotel Arctic C13.1
1200-C15Telepost10C15.1
1200-C15Hotel Icefjord4C15.1
1200-C16Udvidelse af Alderdomshjemmet C16
1200-C17Ilulissat Bymidte28C17.1
1200-C18, 1200-C18, 1200-A11Hotel Hvide Falk20C18.1
1200-C5Fællesformål, natrenovation og ungdomspension C5.1
1200-C6Bymidten C6.1
1200-C8Areal til centerformål ved Kussangajaanquaq - Boligområde ved Nuisariannguaq C8.1
1200-D1Udvidelse af kirkegård i Kingitoq området15D1
1200-D17Qaaqqat timat (FINDES IKKE) D17
1200-E9Losseplads E9.1


Kangaatsiaq

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
0900-D01Delområdeplan for område D42 


Qaanaaq

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1700-A07Ny afgrænsning af delområde A71A7.1
1700-A09Boligområde i Qaanaaq Vest A9.1
1700-C06Ny børneinstitution C6.1
1700-C07Område til nyt skolehjem3C7.1

 

Qasigiannguit

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1100-A04Boligområde A4.1
1100-A08Boligområde A8.1
1100-A10Boligområde A10.1
1100-B01Off-shore/On-shore3 
1100-B02Off-shore/On-shore3 
1100-B10Off-shore/On-shore3 
1100-C01Fælles formål C1.1
1100-C12Ny efterskole2C12.1
1100-E05Erhvervsområde E5.1


Qeqertarsuaq

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1400-A038 Ældreboliger A3.1
1400-A05Boligområde A5.1
1400-B01Havneområde B1.1
1400-C01Fælles formål C1.1
1400-B04Off-shore/On-shore5 
1400-B05Off-shore/On-shore5 


Uummannaq

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1500-A01 nordQaqannguaq A1.1
1500-A03Nasiffissuaq A3.1
1500-A08, 1500-A03 vestLokalplan A8 og A3 vest, Qernertunguamut A8.1
1500-A08Bydelsvej Uummannaq vest2 
1500-A04Lokalplan A4, åben boligbebyggelse A4.1
1500-A06Lokalplan A6, åben boligbebyggelse A6.1
1500-A07 sydLokalplan A7 syd, Maniillat Qaqqat A7.1
1500-A07 midtLokalplan A7 midt, Maniillat Qaqqat A7.2
1500-A07 nordLokalplan A7 nord, Maniillat Qaqqat A7.3
1500-A09Tittus Johansensvej A9.1
1500-A10 østLokalplan A10 øst, åben boligbebyggelse A10.1
1500-A11 syd, 1500-A10 vestLokalplan A11 syd + A10 vest, vest for Tatsip Akua A11.1
1500-B01 østLokalplan B1 øst, havnepakhus og fiskefabrik B1.1
1500-B01 sydLokalplan B1 syd, havnerelateret virksomhed B1.2
1500-B05Qimminut7B5.2
1500-B05 nordLokalplan B5 nord, Qimminut B5.3
1500-B09Lokalplan B9, Qernertunnguaq B9.1
1500-C03 sydLokalplan C3 syd, Aqqusinertaaq C3.1
1500-C04Lokalplan C4, Radioqairfiup Aqq. / Aqqusinersuaq C4.1
1500-C06Lokalplan C6, ved Tatsip Akua C6.1
1500-C05Lokalplan C5 med byplantillæg 1, Radiovej og Juuarsip Aqquserna C5.1
1500-E08Renovationsområde5E8.1
1500-E01Lokalplan E1, Radioqarfiup Aqqutaa, elværket E1.1
1500-E04 nordLokalplan E4 nord med byplantillæg nr. 2, nord for Kangerdloqissoq-bugten E4.1
1502-B1Off-shore/On-shore8 
1502-XXBygdeplan for Qaarsut1 
1504-XXBygdeplan for Saattut4 
1505-XXBygdeplan for Ukkusissat6 
1506-XXBygdeplan for Illorsuit3 

Revoked/repealed

SubareaName of planNo. of plan
1500-C04 , 1500-E01Byplantillæg nr. 4 C4-E1
1600-A08, 1600-A03 vestByplantillæg nr. 5 A8-A3v
1600-B05 nordLokalplan B5 nord, Qimminut B5.1

Upernavik

Current plans

SubareaName of planNo. of plan
1600-A04Boligområde på Telebakken A4.1
1600-A04, 1600-C04Område til boliger og fælles formål på Telebakken A4.2
1600-B01Havneområdet B2.1
1600-C01Fælles formål butiksområdet C1.1
1600-C02Fælles formål bymidte C3.1
1600-C06Nyt område til fælles formål C9.1
1600-E02Område til offentlige værker ved Itusaannguaq E2.1
1600-E05Ny lufthavn i Upernavik E5.1
1600-A09Off-shore/On-shore1 
1600-B04Off-shore/On-shore1 
1600-B06Off-shore/On-shore1 
1600-B07Off-shore/On-shore1 
1600-B08Off-shore/On-shore1 
1600-C08Off-shore/On-shore1 
1600-C09Off-shore/On-shore1 
1600-E08Off-shore/On-shore1 
1600-E09Off-shore/On-shore1 
1601-B03Off-shore/On-shore1 

Revoked/repealed

SubareaName of planNo. of plan
1600-A03Område til eenfamilieboliger ved Oqaluffiup Aqquserna A3.1
1600-C05Bevaringsområdet Den Gamle By C5.1
1600-E08Område for trafik og telekommunikation E3.1
Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Last edited 27-1-2014