0003-K22 Tussaaq

Immikkoortitap normua K22 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Nunaannaq (Det aabne land) 
Siunertaq Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Nunaqarfiit inuerussimasut 
Atorneqarnissaa Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut.
Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik.
Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput 
Pissutsit atuuttut Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni 
Sanaartorfik Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat.
Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput.
Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput.
Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput.
Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput.
Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu 
Inissaq sinneruttoq Nunaminertaq tamarmi 10 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 –it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq 
Angallanneq pilersuinerlu Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu.
Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Immikkut aalajangersakkat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016