0003-L05 Nipisat

Immikkoortitap normua L5 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Nunaannaq (Det aabne land) 
Siunertaq Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut 
Atorneqarnissaa Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni.
Nunaminertaq lejrskolenut atorneqarpoq
Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni. 
Pissutsit atuuttut Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq 
Sanaartorfik Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik.
Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq.
Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput.
Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput.
Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput.
Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit 
Inissaq sinneruttoq Nunaminertaq tamarmi 750 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 –it missaannik.
Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq 
Angallanneq pilersuinerlu Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput.
Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Immikkut aalajangersakkat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016