1000-C01 Niels Egedes Plads

Immikkoortitap normua C1 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Aasiaat 
Siunertaq Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Ataatsimoorfissatut siunertallit 
Atorneqarnissaa Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik innuttaasunik sullissiveqarfittut hoteliliorfittullu atorneqassasoq 
Pissutsit atuuttut Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa 
Sanaartorfik Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit 
Inissaq sinneruttoq Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik 
Angallanneq pilersuinerlu Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq aamma Aqqusinersuaq 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu B-24 amma B-26 eqqissisimatitaavoq. Illu isaterneqaqqusaanngilaq allatulluunniit silataata isikkua allanngorteqqusaanani Nunatta Katersugaasivianiit akuersisimasoqartinnagu.
B-25, B-30, B-32, B-43 aamma B-55 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu.
Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq) 
Immikkut aalajangersaaffigisat Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. 
Immikkut aalajangersakkat Inissaq sinneruttoq nutaamik hotel-ilerornissanut, kiisalu nunaminertami sullisiviit pioreersut annertusarneqarnissaannut, immikkoortinneqarpoq. Sanaartukkat titartarneqarnermikkut ilusaat aaliangerneqassaaq, tamatuma eqqaani illut eriagisariallit eqqarsaatigalugit. Nunaminertami illuliat pioreersut isaterneqassanngillat, imaluunnit allannguinikkut, ilassusiinikkulluunniit, allanngortinneqassanatik. Ilut pineqartut iluarsartuunneqarnerat aserfallattaalineqarnerallunniit, illut ataasikkaat, sananeqaqqaarnerat titartarneqarsimanerilu, sianigalugit ingerlanneqassaq Nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut ilusilersorneqassapput, nunaminertap, illoqarfiup avatangiisaannut, tulluartumik isikkoqarnissa, siunertaralugu 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016