1000-C04 Hans Egedes Kirke

Immikkoortitap normua C4 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Aasiaat 
Siunertaq Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Ataatsimoorfissatut siunertallit 
Atorneqarnissaa Nunaminertaq atorneqassaaq ataatsimoorussamik siunertaqarfiusumik oqaluffeqarfittut, atuarfeqarfittut politiiqarfittut illuliortiterfittullu 
Pissutsit atuuttut Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa 
Sanaartorfik Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. 
Inissaq sinneruttoq Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Illut pisoqaanerit nunaminertamiittut isaternerisigut inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinaavoq 
Angallanneq pilersuinerlu Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pottersvej, Frederik Lyngesvej, Koorunnguaq, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej aamma Otto Rosingsvej 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu B-144 eqqissisimatitaavoq. Illu isaterneqaqqusaanngilaq allatulluunniit silataata isikkua allanngorteqqusaanani Nunatta Katersugaasivianiit akuersisimasoqartinnagu.
B-404, B-405 aamma B-627 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu.
Aammattaaq ilivitoqaq politeeqarfiup avannaaniittooq allanngortinneqassanngilaq. 
Immikkut aalajangersaaffigisat Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. 
Immikkut aalajangersakkat Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, nunaminertami illut mikisut sanaartorneqarsimasut ilusaasa pigiinnarneqarnissaat. Nunaminertami illunik pioreersunik allanngortiterinernut allilerinernulluunnit atasumik nutaanik sanaartukkat, illunut pioreertunut naleqquttumik sananeqassapput. Politiit nunaminertami ataatsiakkaanik qimmeqarsinnaatitaapput. Innaarsuk politeeqarfiup avannamut kitaatungaaniittoq allanngortinneqassanngilaq 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016