1100-B01 Sissarsuit

Immikkoortitap normua B1 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qasigiannguit 
Siunertaq Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu 
Atorneqarnissaa Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq.
Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu ingerlatanut umiarsualivinnut attumassuteqartunut, talittarfinnut sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttortarfittullu atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aammattaaq ivitsittut atorneqarsinnaavoq (ilisaqutinuunngitsoq, eqqakkannuunngitsoq imaluunnit assungusunut). Nunaminertamut pilersaaruteqarfiup nunataani, nunaminertap pilersorneqarneranut atatillugu, teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu illut nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit 
Pissutsit atuuttut Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa 
Sanaartorfik Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni 
Inissaq sinneruttoq Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq PH. Blicher Nielsensvej, Poul Egedesvej aamma Ludwig Olsvigvej 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Immikkut aalajangersaaffigisat Nunaminertaq helistop-imut akornusersuutitaqarfiusussaanngitsumik killiliussap (timminermi qulaanneqartartumut aamma qangattarsartarfimmut) iluaniippoq, tassani sanaartukkat qaliaasa qummut portunerpaaffissaat aamma sanaartukkat sivinganeri assigiingisitaarput qangattarsartarfimmiit aamma mikkiartortarfimmiit naatsorsuullugit. 
Immikkut aalajangersakkat Umiarsualiveqarfiit ungalulerneqarsinnaapput, ingerlatsinerup imaluunniit isummannaallisaanerup tamanna pisariqartippagu 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016