1100-D06 Nunaminertaq eriagisassaq

Immikkoortitap normua D6 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Qasigiannguit 
Siunertaq Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Nunaminertat sanaartorfiunngitsut 
Atorneqarnissaa Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq allanngutsaalineqarluni 
Pissutsit atuuttut Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa 
Sanaartorfik Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq 
Inissaq sinneruttoq Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Gl. Kirkevej aamma Poul Egedesvej 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu B-4 eqqissisimatitaavoq. Illu isaterneqaqqusaanngilaq allatulluunniit silataata isikkua allanngorteqqusaanani Nunatta Katersugaasivianiit akuersisimasoqartinnagu.
B-2, B-3, B-5, B-7, B-8, B-18, B-50, B-51, B-69 aamma B-257 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu.
Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq) 
Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq 
Immikkut aalajangersakkat Nunaminertap qeqqani masarsoqarfik sivinganermiittoq sunngiffimi tamanit ornittakkatut inissisimaannassaaq 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016