1200-A29 Nuussuuattaap Aqqutaa

Immikkoortitap normua A29 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Ilulissat 
Siunertaq Najugaqarfiit 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Akuleriinnik inissiaqarfik 
Atorneqarnissaa Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse 
Pissutsit atuuttut Området omfatter et areal på cirka 4 ha 
Sanaartorfik I detailområde A29.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A29.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 3½ etage. I byggefelt 2.3 kan ny bebyggelse opføre i op til 3½ etage 
Inissaq sinneruttoq Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed 
Angallanneq pilersuinerlu Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Ingen særlige bestemmelser 
Immikkut aalajangersaaffigisat Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. 
Immikkut aalajangersakkat Ingen særlige bestemmelser 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 25-10-2016