1200-C17 Ilulissat Illoqarfiata qeqqa - Frederiap Aqq.

Immikkoortitap normua C17 
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik Ilulissat 
Siunertaq Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut 
Atorneqarnissaa immikkut ittumik Ataatsimoorfissatut siunertallit 
Atorneqarnissaa Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu pisortat allaffeqarfiinut, niuertarfinnut, allaffinnut, pisortat namminersortullu inuleriviinut, neriniartarfinnut, hotel-inut aamma inissianut atorneqassasoq.
Kussanngajaannguaq atuarlugu nutaanik sanaartornermi imlt. sanaartukkat allanngortillugit atorneqarnerini quleriit alklersaat taamaallaat pisisartunut tunngasunik atorneqassasut atuupput, tassaasinnaasunik pisiniarfiit, cafét, neriniartarfiit, akunnittarfiit, vandrehjemmi, takornarianik isumaginnittartut, nujalerisut assigisaallu.
Immikkoortup C17-ip annikitsortalersukkatut im-mikkoortut makku imarai: C17.1 52.400 m2-it missaannik angitigisoq, C17.2 46.000 m2-it missaannik angitigisoq, C17.3 22.700 m2-it missaannik angitigisoq aamma C17.4 11.800 m2-it missaannik angitigisoq. 
Pissutsit atuuttut Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa 
Sanaartorfik Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Immikkoortortaq C17-imi piffinni toqqartukkani nutaamik sanaartortoqarsinnaavoq quleriit tallimat tikillugit
Immikkoortortaq C17.4-mi nutaamik sanaartortoqartillugu quleriit arfinillit tikillugit sanaartortoqarsinnaavoq 
Inissaq sinneruttoq Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq 
Angallanneq pilersuinerlu Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq aamma Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Kussanngajaannguaq 10 m-imik silissusilerneqassaaq.
Kussanngajaannguaq aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfilimmik) 12 m-imik aqqusinermut sanaartorfissamit ilaqartuuvoq.
Alanngukasik aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfilimmik) 12 m-imik aqqusinermut sanaartorfissamit ilaqartuuvoq.
Nuisariannguaq aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfilimmik) 12 m-imik aqqusinermut sanaartorfissamit ilaqartuuvoq.
Fredericiap Aqq., Mathias Storchip Aqqutaa aamma Aaron Mathiesenip Aqquserna qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfilimmik) 10 m-imik aqqusinermut sanaartorfissamit ilaqartuuvoq.
Immikkoortortami aqquserngit sinneri aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfeqartitamik) aqqusinermut sanaartorfissamik 3 mimik ilaqartuupput.
Immikkut ittumik killeqarfeqartitaq teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani sunilluunniit sanaartortoqaqqusaanngilaq. 
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-750, B-963 aamma B-964 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq) 
Immikkut aalajangersaaffigisat Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. 
Immikkut aalajangersakkat Illulianut pioreersunut ilassutaasimasut illuliat isikkuinut ilusaannullu naleqqussarneqassapput 


Qaasuitsup Kommunia · Postboks 1023 · 3952 Ilulissat · Grønland · www.qaasuitsup.gl · E-mail: plan@qaasuitsup.gl · Tlf.: +299 947800
Kingullermik iluarsineqarpoq 6-9-2016